PROGRAMA D'ESTUDIS PROPIS EN CONTROL DE PLAGUES[veure tríptic]


NOVETATS

La empresa alacantina Lokímica S.A. signa un conveni amb la Universitat d'Alacant que permet convocar una beca per a estudiants del Programa de Estudios Propios en Control Biologico e Integrado de Plagas.

Resolució de la convocatòria de beca per a estudiants del PEP en Control Biológico e Integrado de Plagas per al curs 2016-17.

  

El Control Biològic i Integrat de Plagues constitueix una alternativa a l'aplicació de productes fitosanitaris, l'ús està cada vegada més restringit com a conseqüència dels greus problemes que ocasionen (resistència, toxicitat, contaminació, plagues secundàries, pèrdua de biodiversitat, desaparició de la capa d'ozó, etc.), alhora que un sistema perfectament compatible amb l'agricultura ecològica, actualment en auge.

El Control Biològic i Integrat és la principal eina per a la Gestió Integrada de plagues, la qual ve definida en la legislació actual com l'examen acurat de tots els mètodes de protecció vegetal disponibles i posterior integració de mesures adequades per evitar el desenvolupament de poblacions d'organismes nocius i mantenir l'ús de productes fitosanitaris i altres formes d'intervenció en nivells que estiguen econòmicament i ecològicament justificats i que reduïsquen o minimitzen els riscos per a la salut humana i el medi ambient. La gestió integrada de plagues ressalta el creixement d'un cultiu sa amb la mínima alteració possible dels agroecosistemes i promou els mecanismes naturals de control de plagues.

La nostra oferta formativa està dissenyada per conferir als estudiants els coneixements i habilitats suficients per a dissenyar estratègies eficaces de Control Integrat per a les principals plagues agrícoles, forestals, de plantes ornamentals i de jardineria urbana, aplicant per a això mètodes de control compatibles i respectuosos amb el medi ambient i la legislació vigent.

 

Els titulats com "Especialistes en Control Biològic i Integrats de Plagues" tenen reconegut el carnet d'Usuari Professional de Productes Fitosanitaris, nivel qualificat per la Generalitat Valenciana

 

 

 

 

     
IPAB UA CIBIO
UNESCO