PEP
CÁTEDRA UNESCO
 


Un de les grans amenaces actuals per al benestar humà en l'ambient rural i urbà és l'acumulació de productes tòxics provinents de l'activitat fitosanitària.

El Control Biològic i Integrat de Plagues és una exigència legal a Espanya ia la Unió Europea on es regula l'ús dels productes químics de síntesi (Directiva 2009/128 / CE).

El Centre Iberoamericà de la Biodiversitat, CIBIO, de la Universitat d'Alacant, imparteix amb el suport de la Càtedra UNESCO d'Ambient Urbà i Reserves de la Biosfera, els Cursos de Postgrau d'Especialista i d'Expert en Control Biològic i Integrat de Plagues, amb la finalitat de formar professionals capaços de controlar les plagues garantint les producció d'aliments lliures de residus tòxics.

El control biològic i integrat de plagues és indispensable per a la conservació de la biodiversitat i per al benestar humà en el camp i les ciutats d'Iberoamèrica.


CÀTEDRA UNESCO
UNESCO
RESERVES DE BIOSFERA I AMBIENT URBÀ