Curriculum Degree in Biology

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Studies
Logo Degree in Biology   Degree in Biology
Degree in Biology

Curriculum

 

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012

 

  inici

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

 


   inici

Optativitat i itineraris

 

L'alumnat haurà d'acreditar, abans de l'avaluació del Treball de Fi de Grau, coneixements d'un idioma estranger a nivell B1 mitjançant certificació acadèmica. L'alumnat podrà realitzar fins a 12 crèdits de pràctiques externes lligades exclusivament als blocs experimentals del Treball de Fi de Grau. En aquest cas el suplement al títol especificarà que ha realitzat part del treball de fi de grau en pràctiques externes.

Itineraris: El grau en Biologia consta de dos itineraris: itinerari Biologia Ambiental, i itinerari Biotecnologia i Biosanitària, de 54 ECTS cadascun. S'ofereixen en total 18 assignatures optatives de 6 crèdits, incloent-hi les assignatures optatives Pràctiques Externes A (itinerari Biologia Ambiental) i Pràctiques Externes B (itinerari Biotecnologia i Biosanitària). En cada itinerari s'ofereixen, en els semestres 7 i 8, un total de nou assignatures (incloent-hi les pràctiques externes). Per a constituir un itinerari, l'alumnat pot triar cursar un mínim de cinc assignatures optatives, de l'itinerari corresponent. Les assignatures Pràctiques Externes A o Pràctiques Externes B poden ser cursades en qualsevol dels dos semestres, però solament una d'elles, atenent a l'itinerari escollit.

Les Pràctiques Externes optatives es poden cursar segons les modalitats següents:

  1. Pràctiques no vinculades al Treball de Fi de Grau: les pràctiques externes, una vegada fetes i aprovades, podran ser reconegudes per 6 crèdits optatius.
  2. Pràctiques Externes relacionades amb el Treball de Fi de Grau: es poden realitzar 6 crèdits optatius com a pràctiques en empresa i continuar amb un o dos dels blocs experimentals del Treball de Fi de Grau amb un màxim de 18 ECTS.

 

ITINERARI: BIOLOGIA AMBIENTAL

ITINERARI: BIOTECNOLOGIA I BIOSANITÀRIA

Edafologia

6 ECTS

Fisiologia Humana

6 ECTS

Ecofisiologia Vegetal

6 ECTS

Biologia del Desenvolupament

6 ECTS

Biogeografia

6 ECTS

Biotecnologia Enzimàtica i Enginyeria Metabòlica

6 ECTS

Biologia de la Conservació

6 ECTS

Microbiologia Aplicada

6 ECTS

Avaluació Ecològica del Territori i Impacte Ambiental

6 ECTS

Cultius Cel·lulars i Enginyeria Tissular

6 ECTS

Gestió i Restauració d'Ecosistemes

6 ECTS

Genètica Aplicada

6 ECTS

Biologia Marina

6 ECTS

Inmunologia Aplicada e Inmunopatologia

6 ECTS

Relació Sòl-Planta

6 ECTS

Fonaments de Biotecnologia Molecular i Microbiana

6 ECTS

Pràctiques Externes A

6 ECTS

Pràctiques Externes B

6 ECTS

Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

 inici

Calendari d'implantació

 

Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del grau en Biologia

Extinció de la llicenciatura en Biologia *

2010-2011

1r curs

1r curs

2011-2012

2n curs

2n curs

2012-2013

3r curs

3r curs

2013-2014

4t curs

4t curs

2014-2015

 

5è curs

 

* Fa referència al curs en el qual ja no s'imparteix docència; no obstant això, els estudiants tenen dret a dues convocatòries anuals d'examen en els dos anys següents a la implantació del títol de grau en el curs que corresponga.

El grau en Biologia es va implantar a partir del curs 2010-2011. En el curs acadèmic 2013-2014 ja s'estaven impartint tots els cursos del Grau.

 inici