Saltar apartados

L'autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (II)

Información general

En aquest curs pretenem donar a conéixer a professors o futurs professors de valencià i a estudiants de Filologia, Magisteri o Traducció i Interpretació diversos recursos, mètodes i estratègies que podran usar perquè el seu futur alumnat adquirisca els coneixements bàsics de valencià pel que fa a les quatre habilitats bàsiques: parlar, entendre, llegir, escriure; i els perfeccione practicant-los amb exercicis autocorrectius en línia dissenyats amb aquest propòsit.
Partim de la premissa que l’autoaprenentatge permet a un aprenent inicial assolir les competències mínimes a partir de les quals pot continuar progressant en el seu procés d’aprenentatge, gràcies a les aportacions del professor a l’aula i de la interlocució amb la resta de companys. Per això, el propòsit d’aquest curs és donar a conéixer a futurs docents les possibilitats que els ofereix el Centre d’Autoaprenentatge de Valencià de la UA, tant el curs Valencià Bàsic (nivell A2-B1), com sobretot les Fitxes de Llengua, orientades per a aprenents de nivells més avançats (B2-C1-C2).

Objetivos 
 • Proporcionar a l’alumnat recursos per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge del valencià.
 • Explicar a l’alumnat mètodes d’autoaprenentatge de valencià per a aprenents inicials i avançats.
 • Presentar a l’alumnat les possibilitats que ofereix la Plataforma d’Idiomes de la UA.
 • Aprendre a utilitzar mètodes d’aprenentatge a distància.
 • Mostrar el funcionament dels dos materials d’aprenentatge en línia que proporciona el Centre d’Autoaprenentatge de Valencià de la UA: les Fitxes de Llengua i, molt especialment, el curs Valencià Bàsic.
 • Potenciar les habilitats lingüístiques orals (parlar, entendre, pronunciar) a través de l’ensenyament a distància.
 • Exemplificar el valor dels recursos audiovisuals per a millorar l’adquisició d’una llengua.
 • Fomentar enfocaments i recursos lúdics que faciliten l’aprenentatge per a persones adultes. 
 • Dirección: Brauli Montoya Abat
 • Créditos: 20 horas / 2 créditos ECTS. Validables los créditos para la Capacitación para la enseñanza en valenciano
 • Fecha: del 3 al 4 de septiembre 2020
 • Precio: 50€. 
 • Lugar: Sede Universitaria de Villajoyosa
 • Requisitos de acceso: este curso está abierto para cualquier alumno, pero está especialmente indicado para todos aquellos que, en su presente o futuro laboral, se dediquen a la docencia del valenciano. Por ello, los destinatarios principales del curso son alumnos o egresados de Filología, Maestro y Traducción e Interpretación, como también profesores de cursos de valenciano organizados por la Consejería de Educación, ayuntamientos, sindicatos u otras asociaciones, y dinamizadores lingüísticos. Asimismo, también es muy útil para aspirantes a conseguir la certificación de los niveles C1 o C2 de valenciano de la JQCV o de las universitdades valencianas.
 • Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia no inferior al 80% de las horas del curso y realización efectiva del trabajo planteado en los talleres prácticos.
 • Incompatibilidades: no convalidable para el alumnado que haya hecho este curso con anterioridad y por el que haya obtenido créditos.
 • Lengua vehicular: valenciano.

Programa

Viernes 4 de septiembre de 2020

9:00-11:00 h      Sessió 1  Taller pràctic: les Fitxes de Llengua del CAU (I). Juli Martínez Amorós, tècnic lingüístic del Servei de Llengües de la UA
11:30-13:30 h    Sessió 2  Recursos en línia: usar amb precisió els diccionaris en línia. Jordi Davó Moltó, tècnic, professor associat del Dept. Filologia Catalana de la UA

16:00-18:00 h    Sessió 3  Taller pràctic: les Fitxes de Llengua del CAU (II). Juli Martínez Amorós, tècnic lingüístic del Servei de Llengües de la UA
18:30-20:30 h    Sessió 4  Entorn d'aprenentatge: l'ús d'audiovisuals (I). Jordi Davó Moltó, tècnic, professor associat del Dept. Filologia Catalana de la UA

Sábado 5 de septiembre de 2020

9:00-11:00 h      Sessió 5  Recursos en línia: traductors. Jordi Davó Moltó, tècnic, professor associat del Dept. Filologia Catalana de la UA
11:30-13:30 h    Sessió 6  Taller pràctic:les Fitxes de Llengua del CAU (III). Juli Martínez Amorós, tècnic lingüístic del Servei de Llengües de la UA

16:00-18:00 h    Sessió 7  Taller pràctic: les Fitxes de Llengua del CAU (IV). Juli Martínez Amorós, tècnic lingüístic del Servei de Llengües de la UA
18:30-20:30 h    Sessió 8  Entorn d'aprenentatge: l'ús d'audiovisuals (II). Jordi Davó Moltó, tècnic, professor associat del Dept. Filologia Catalana de la UA

Sesiones prácticas en línea: entre el 6 i el 9 de septiembre de 2020

Sessió 9 (horari obert entre el 6 i el 9 de setembre). Fitxes de Llengua: pràctica I
Sessió 10 (horari obert entre el 6 i el 9 de setembre). Fitxes de Llengua: pràctica II

Cada sesión tiene una duración de 2 horas.

Matrícula

Si el número de alumnos matriculados en el curso no supera el mínimo establecido, la Universidad de Alicante puede resolver la no celebración del mismo

Patrocinadores

Patrocina:

     

                                 

                                            

University of Alicante 'Rafael Altamira' Summer Courses


Cursos de Verano de la Universidad de Alicante "Rafael Altamira"
Edificio Germán Bernácer - Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9827

Fax: (+34) 96 590 3839

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464