Página principal Ayuda Índice de la sección

 

I.5 INAUGURACIÓN DEL MUSEO UNIVERSITARIO

 

14 de diciembre de 1999. Galería fotográfica del acto de inauguración

El Museu augmenta la dimensió cultural de la Universitat d'Alacant

Arquitectura d'art per a l'art

Exposicions inaugurals

El Museo según su creador, Alfredo Payá

La construcción de un edificio emblemático

 

 

Museo Universitario (MUA)

Búsquedas en el dossier de prensa (recoge cientos de noticias sobre el Museo y sus actividades)

Agenda cultural

 

 

 

 

 

 

14 DE DICIEMBRE DE 1999, GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL ACTO DE INAUGURACIÓN

 

D. Alfredo Payá Benedito

 

D. Andrés Pedreño
D. Arcadio Blasco

 

D. Antonio Ramos

 

D. José Antonio Martínez Bernícola
Dª María Marco Such

 

D. José Azorín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos J.M. Torregrosa

 

 

Comienzo de la página

 

EL MUSEU AUGMENTA LA DIMENSIÓ CULTURAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

Revista Saber, nº 8, marzo de 2000


La dimensió cultural de la Universitat d’Alacant ha fet un salt qualitatiu amb l’obertura del Museu en el mateix campus, no únicament per les mostres i les exposicions que s’hi ha succeït des de la inauguració sinó també per l’edifici en si mateix, una obra arquitectònica d’un atractiu singular.

El propòsit del Vicerectorat d’Extensió Universitària, del qual depén la gestió del Museu, és que les mostres i les col·leccions estiguen orientades a l’art actual i a la innovació artística, però no obliden les arrels culturals de l’entorn social.

El Museu ja té garantida la programació per als pròxims dos anys.

 

 

El objetivo de este proyecto ha sido, según indica el vicerrector de Extensión Universitaria, Antonio Ramos, el de "habituar a la comunidad universitaria y los alicantinos a la específica atmósfera de los museos, acercándoles de forma gratuita a la sensibilidad, a la construcción, a la innovación y el futuro de la creación artística y cultural". Una dificultad añadida a los límites económicos del proyecto –su "compatibilidad con las urgencias universitarias"- para su puesta en marcha ha sido, según señala, las escasas experiencias similares de las que aprender. "Hay una quincena de universidades que poseen unidades de muestra temáticas, a veces de carácter científico, o facilitadas por un patrimonio histórico o artístico de siglos de antigüedad. Nosotros somos pioneros en la formación de un patrimonio nuevo, como corresponde a una Universidad de reciente creación, donde más que los valores tradicionales las referencias son el tiempo presente y la indagación del futuro".

Los fondos del museo se nutren fundamentalmente de donaciones, aparte de las adquisiciones, como la insuperable obra gráfica de Sempere. "Difícilmente –dice el vicerrector- se puede responder al reto de la adquisición de bienes; por ello se opta por la firma de convenios con fundaciones que posean colecciones y conexión con los artistas. Nosotros les damos a conocer y ellos ayudan con sus experiencias y sus donaciones". Entre los fondos del Museo donados por sus autores hay obras de Hans Bruno Fay, Arcadio Blasco, José Díaz Azorín, Agustín Ibarrola, Chillida, Amadeu Gabino… Cuenta también con fotos de Carlos Cánovas, Rafael Navarro, Pepe Calvo y Julius Schulman.

Indica sin embargo que el Museo va a estar orientado hacia la innovación, aunque vinculado siempre a la tradición cultural de la provincia, como lo evidencian exposiciones como las montadas en torno al "Rey Lobo de Ilici" o sobre la Biblia Sacra de Cocentaina.

"El Museo –dice Antonio Ramos respecto a su uso por el público- debe convertirse en un lugar para el disfrute, en las nuevas "termas" de la civilización, como dice Moneo (en alusión al papel de relación que se desarrollaba en estos establecimientos en la época romana), un lugar para el encuentro y el desarrollo del conocimiento".

El Museo incluirá entre sus actividades tareas de investigación y de análisis, como por ejemplo va a ser el taller de Arcadio Blasco de estudio de nuevos usos, materiales, formas, tecnologías del futuro… También acogerá la reflexión cultural, sirviendo de impulso a la elaboración de tesis doctorales y de ámbito a la celebración de seminarios y jornadas.

 

Comienzo de la página

 

ARQUITECTURA D'ART PER A L'ART

 

Revista Saber, nº 8, marzo de 2000

 

L’edifici del museu constitueix una important aportació cultural de la Universitat d’Alacant, que enriqueix i augmenta la categoria arquitectònica del campus. És una construcció que els fotògrafs rivalitzen a reproduir des de tots els angles per trobar les combinacions de volum, forma i color més estètiques o les perspectives més harmonioses. És obra de l’arquitecte Alfredo Payá Benedicto, que ha rebut premis i reconeixements diversos, fins i tot internacionals. Es tracta d’una caixa de fusta de 2.300 metres quadrats excavada al mig d’una làmina d’aigua d’altres 14.000 metres quadrats, sota la qual hi ha algunes de les dependències de l’edifici.

 

 

El projecte corresponent data de 1994. L’autor diu de l’edifici: «En un extrem del campus, definit per l’autovia i les muntanyes com a referència llunyana, la imatge reflectida d’una caixa rotunda que flota en un gran buit excavat anuncia la presència de l’edifici. Al peu de l’estany, el sòl es deprimeix. Com un talp, el visitant anirà descobrint la profunda excavació que assenyala el recorregut a través de les diferents sales. A caixa, protagonista fonamental del conjunt, s’ha plantejat com una peça de gran alçària, flotant i ingràvida, amb un petit esquinç a la part baixa, de manera que manté una total permeabilitat amb el pati. La volumetria de la caixa i el tractament de la llum seran responsables de certa sensació d’infinitud. Els murs gruixuts, fets de doble làmina, permeten allotjar en l’interior les instal·lacions de l’edifici, com també els elements audiovisuals necessaris per a produir un espai interactiu… Aquest recinte aïllat de l’exterior solament s’escaparà cap a les perspectives llunyanes, un paisatge àrid i muntanyós. Els interiors buits s’ameren de llum zenital.»

 

 

A l’hora de redactar el projecte, l’autor va tenir en compte que havia de fer un disseny versàtil, obert a usos diferents i utilitats canviants o, segons les seues paraules, per a ser un espai neutre capaç d’«assumir qualsevol tipus d’activitat. Aquesta capacitat de transformació és una de les coses que més m’enorgulleix».

 

 

L’edifici ha estat construït per Auxini. Els arquitects tècnics d’aquesta obra han estat Fernando Cortés, Marcos Gallo i Antonio Morata.

 

 

 

 

 

Fotos J. M. Espí

 

 

Comienzo de la página

 

EXPOSICIONS INAUGURALS


El Museu va obrir les portes per primera vegada al mateix temps que inaugurava l’exposició «Sempere: obra gràfica», amb peces d’aquest artista, que constitueixen el nucli dels fons del Museu, i «La memòria que ens uneix», que arreplegava treballs diversos d’un grup d’artistes vinculats a la Comunitat Valenciana, en la qual hi va haver un total de 34 autors. Les mostres inaugurals es completaven amb «Imatges de la ciència contemporània a Espanya» i «El Rei Llop d’Ilici».

Amb l’exposició de l’obra gràfica de Sempere –amb gravats, aiguaforts i serigrafies des de l’inici de la seua carrera, en els anys quaranta, fins a la seua mort el 1985- la Universitat pretenia, a més, retre un nou homenatge a l’artista alacantí contemporani de major reconeiximent internacional, que ja hi va ser investit doctor honoris causa el 1984, després de la donació de la seua col·lecció a la ciutat.

 

Amb motiu d’aquesta mostra, la Universitat ha editat un catàleg de Fernando Silió –anterior propietari dels gràfics- ha qualificat com «el més complet i documentat dels treballs publicats fins ara» sobre l’obra gràfica d’aquest artista. «Era un ser d’arestes delicades i excel·lents, mínim i màxim a la vegada», diu, de Sempere, Tina Pastor en aquest catàleg.

En adquirir la totalitat de la col·lecció d’obra gràfica d’Eusebi Sempere que pertanyia a Fernando Silió, el MUA «ha continuat la tasca iniciada i desenvolupada pel propietari anterior» diu María Marco. L’obra gràfica total de Sempere consta de 159 serigrafies, 5 litografies i 16 gravats; d’aquestes, l’obra gràfica que avui hi ha al campus de la Universitat d’Alacant, és de 158 peces.

«La memória que ens uneix» va incloure un total de 34 autors. Les creacions exposades (part d’aquestes també eren fons propis de la Universitat) permetien contenir l’evolució plàstica de les últimes dècades segons la particular manera que cada autor té d’expressar-se. «El testimoni d’un quefer creatiu format durant aquest últim mig segle. Un entrecreuament de llaços entranyables traça l’ordit solitari en el solar valencià, des de la postguerra fins a avui», va escriure sobre aquesta exposició Juan A. Blasco. A més, també va afirmar: «amb les respectives obres ha anat teixint una panoràmica excel·lent de l’art valencià contemporani, inserit en les coordenades de l’art internacional».

 

 

Els artistes presents en aquesta mostra van ser: Adriano Carrillo, Albert Agulló, Anzo, Rafael Armengol, Pepe Azorín, Arcadi Blasco, Manuel Boix, Mario Candela, Joan Castejón, Custodio Marco, Equip Crònica, María Chana, Pilar Dolz, Juana Francés, Amadeo Gabino, Joan Genovés, Artur Heras, Paul Lau, José Jardiel, Javier Lorenzo, Joaquín Michavila, Antoni Miró, Manuel H. Mompó, Ana Peters, Equip Realitat, Rey Fueyo, Ripollés, Vicente Rodes, Sento Macià, Sixto Marco, Salvador Soria, Jordi Teixidor, Aurora Valero i José Vento.

La tercera mostra inaugural del Museu va ser «El Rei llop d’Ilici», muntada al voltant d’una magnífica peça del conjunt escultòric ibèric trobat al jaciment de l’Alcúdia, a l’antiga ciutat d’Ilici, el famós Guerrer amb cap de llop, «peça –diu Martín Almagro- que, per desgràcia, es troba quasi en la penombra científica, amagada per la resplendor de la Dama d’Elx». El Guerrer va haver de formar part d’un conjunt escultòric monumental, treballat en el mateix gres que totes les escultures ibèriques de la regió. Fragmentat i trencat, li falta el cap, els braços i tot el cos per davall la cintura. Un cap de llop, treballat en alt relleu, que apareix sobre el pit del guerrer, que originalment representava una mena de disc escut que es porta per a protegir el centre del pit, confereix a aquesta escultura atractiu i originalitat. Tota la superficie del disc apareix ocupada per un cap de llop que intenta transmetre tota la ferocitat de la bèstia, un animal de gran significat en la cultura ibèrica, al qual s'’tribuïen propietats mítiques i d'’ltratomba.

 

 

La quarta de les mostres escollides per a l’obertura del Museu va ser «Imatges de la ciència contemporània a Espanya» Va tractar d’imatges recollides per fotògrafs diversos durant el segle XX, des del desenvolupament de l’activitat científica, referida tant a aspectes propis de la investigació com a la posada en pràctica d’aquests. Els fons van procedir de la Fundació Telefónica i van constituir un testimoni històric reflectit en l’art i la sensibilitat dels autors.

 


Comienzo de la página

EL MUSEO SEGÚN SU CREADOR, ALFREDO PAYÁ

 

Revista ACUA (Agenda Cultural de la Universidad de Alicante), nº 3

 

La proximidad de una vía de circulación rápida, con la consecuente agresión visual y ambiental, y la necesidad de identificación de un nuevo edificio, son resueltas desde un gesto proyectual de una lucidez excepcional: la conversión de una parcela de lámina de agua en el centro en la que se crea un vacío, en donde se levanta la gran caja edificada, en cuyo interior se albergarán los fondos museísticos permanentes. Esta construcción, protagonista indiscutible del singular conjunto, es un gran volumen ciego de acusado desarrollo vertical cuya iluminación natural se produce por dos mecanismos diferentes: los grandes lucernarios que irrumpen en la cubierta superior y la rasgadura que corta la línea de contacto entre los paramentos perimetrales y el plano general del asentamiento.

La proximidad de la autovía que define uno de los bordes perimetrales del campus de la Universidad de Alicante condicionaba de forma determinante el emplazamiento y el propio desarrollo del proyecto. El incesante ruido que llega de aquella vía de circulación rápida y la potencia formal de su implantación sobre el territorio conferían un escaso atractivo al lugar y dificultaban el contacto de la nueva edificación museística con el exterior. Como respuesta a estasituación de contexto y con la intención de que el edificio adquiriera un carácter emblemático, en el conjunto de la trama del recinto universitario, se planteó ocupar la totalidad de la parcela con una lámina de agua interrumpida por un vacío, un gran patio excavado en el que se sitúa una caja de madera que emerge sobre ese estanque y refleja su imagen en las aguas que lo rodean. Esta disposición, en cierto modo semejante a ciertas construcciones fortificadas y a algunos templos orientales, permite generar un recinto propio y aislado, deprimido respecto a la cota del terreno.

Un amplia escalinata tendida, que constituye uno de los ejes principales del recinto universitario, conduce al patio que articula los diferentes componentes del museo y desde el que se accede a las cuatro piezas básicas que organizan el programa. La primera de ellas es la constituida por las salas enterradas del museo polivalente, iluminadas por medio de una batería de lucernarios, el volumen exento que alberga la colección permanente y dos auditorios, uno cubierto y otro dispuesto al aire libre, separados entre sí por un frente que, al plegarse, permite la continuidad entre los dos ámbitos.

El proceso de construcción se inició con la excavación del vaso que contendría todos los espacios del edificio. Más tarde se montó la estructura metálica del volumen exento, constituida por una batería de pórticos fabricados en taller y elevados in situ, sobre los que se dispusieron las vigas de arriostramiento. Sobre este esqueleto se construyó el entramado de metal y madera que sirve de soporte al cerramiento, entre cuya hoja exterior e interior se crea una cámara por donde discurren las instalaciones y una serie de pasarelas de servicio que permiten el acceso para el mantenimiento de las mismas. En esta cámara está prevista la ubicación de los sistemas audiovisuales, de modo que puedan proyectarse fotografías o vídeos sobre los distintos paramentos y transformar el interior de la sala en una gran pantalla.

 

Un orden sereno

Los muros de contención del terreno son de hormigón armado aplacado con travertino, material utilizado asimismo en el revestimiento de los pavimentos del patio –al corte y con poro abierto- y del interior, apomado y con el poro cerrado. Las paredes y la cubierta se construyen con un muro de doble hoja, constituido por un panel sandwich compuesto por un tablero fenólico de quince milímetros acabado en madera de eyong, un aislamiento de lana de roca y un tablero de DM de tres milímetros, que cierra el exterior, y un tablero de DM que conforma la piel interior. La carpintería está formada por pletinas de aluminio anodizado y, en el caso de los lucernarios superiores de la caja exenta, se ha previsto la incorporación de unas lamas que protegen de la excesiva radiación solar.

En el interior se ha optado por un sistema de mamparas y vitrinas modulares que facilitan un uso versátil. Una rígida modulación relaciona todos los ámbitos y genera un orden que facilitó la construcción y que contribuye, además, a la creación de un espacio tranquilo y sereno.

 

 

 

 

A modo de resumen parece conveniente transcribir las sugerentes palabras propuestas por el propio arquitecto:

«En un extremo del Campus, definido por la autovía y las montañas como referencia lejana, la imagen especular de una caja rotunda flotando en un gran vacío excavado anuncia la presencia del edificio. Se muestra inaccesible.

Al pie del estanque, el suelo se deprime. Como un topo, el visitante irá descubriendo la profunda excavación que señala el recorrido a través de las diferentes salas. La piedra que rodea la excavación se muestra como si siempre hubiera estado allí, como si al excavar nos las hubiéramos encontrado. De esta manera, el suelo-terreno se convierte en recinto en el que se desarrollan las diferentes manifestaciones artísticas.

El patio, un vacío, se configura como elemento que articula las diferentes partes del museo, constituyendo a su vez un lugar apropiado para la meditación y el reposo. Desde este espacio puede accederse a todas las piezas del edificio: las salas del museo polivalente, el auditorio al aire libre, la sala cubierta y, por supuesto, al gran protagonista, la Caja.

Estas cuatro piezas, desarrolladas en una sola planta, constituyen dos parejas que dialogan dos a dos, por un lado los museos a través de sus espacios de circulación y, por otro, los auditorios que, enfrentados entre sí, tienen la posibilidad de incorporarse uno a otro.

La Caja, contenedor que albergará la colección permanente, protagonista fundamental del conjunto, se ha planteado como una pieza de gran altura, flotante e ingrávida, con una pequeña rasgadura en su parte baja de forma que existe una total permeabilidad con el patio. La volumetría de la caja y el tratamiento de la luz serán responsables de cierta sensación de infinitud.

Sus gruesos muros, compuestos de doble hoja, permiten alojar en su interior las instalaciones del edificio, así como los elementos audiovisuales necesarios para producir un espacio interactivo. Este recinto aislado del exterior, sólo se escapará hacia las perspectivas lejanas, un paisaje árido y montañoso. Los interiores vacíos se bañan con luz cenital.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos J. F. Pérez

 

Comienzo de la página

 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EMBLEMÁTICO


La construcción del Museo Universitario se desarrolló entre septiembre de 1995 y septiembre de 1997. Sobre un total de 18.865 metros cuadrados urbanizados, se construyeron un total de 4.705 metros cuadrados, de los que 3.863 son útiles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos Paisajes Españoles

 

Construcción del Museo Universitario


Comienzo de la página

 

Museo Universitario (MUA)

Búsquedas en el dossier de prensa (recoge cientos de noticias sobre el Museo y sus actividades)

Agenda cultural

 

Página principal Ayuda Índice de la sección