Document de l'IIFV a favor del text d'Escola Valenciana "L'escola que volem"


El Consell General de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), en sessió de 26 de març de 2015, ha aprovat per unanimitat adherir-se al document redactat per Escola Valenciana L’escola que volem i felicita aquesta entitat per l’encomiable iniciativa que ha tingut. A més, l’IIFV considera que: 

1) Les idees i propostes que desenvolupa el document són molt oportunes per a recordar la importància d’un model educatiu públic, igualitari i respectuós amb qualsevol persona siga quin siga el seu origen, sexe, religió o condició social. 

2) La publicació d’aquests tipus de documents crea consciència i ajuda a no baixar la guàrdia en un moment com l’actual en què les autoritats educatives han fet un pas arrere en la consolidació d’un model d’educació públic i en valencià. 

3) És molt important assumir, com fa el document, que el valencià ha de ser la llengua vehicular i cohesionadora del territori valencià, i que s’ha de treballar en el disseny dels programes plurilingües que ens facen avançar en el coneixement d’altres llengües i cultures i en el seu respecte i convivència. 

4) També és molt rellevant que hi haja una col·laboració permanent entre les universitats i tots els agents implicats en l’educació escolar. La formació continuada i l’anàlisi crítica dels models educatius és fonamental per a una educació de qualitat, per a innovar i progressar i per a optimitzar els recursos que tenim a l’abast. 

5) Finalment, vol encoratjar Escola Valenciana perquè continue treballant en aquesta línia de dignificació de la nostra escola i de la nostra llengua. En aquest sentit, l’IIFV s’ofereix a participar de manera activa en qualsevol iniciativa que Escola Valenciana duga a terme en benefici de la projecció educativa i social del valencià.