Manifest de l'IIFV per la interrupció de la recepció de TV3 i altres canals de la Corporació Catalana de Radiotelevisió al País Valencià


Davant de la interrupció al País Valencià de la recepció de TV3 i d’altres canals de la Corporació Catalana de Radiotelevisió per pressions del govern de la Generalitat Valenciana, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

MANIFESTA:

1. Que, en un moment d’enriquiment de tota l’oferta comunicativa audiovisual i d’increment en el nivell internacional d’una comunicació sense fronteres, sorprén la imposició d’una decisió de base política que tendeix no sols a retallar l’oferta televisiva actual, sinó també a reprimir el dret dels ciutadans a rebre i a triar qualsevol opció d’aquesta oferta. Cal recordar que els valencians hem rebut el senyal televisiu de TV3 des de fa més de vint anys.

2. Que la suspensió de la recepció de les emissions és encara més greu si tenim en compte que ataca directament la difusió de la llengua pròpia dels valencians, llengua per la qual el govern valencià hauria de tenir una atenció especial.

3. Que la divulgació del valencià a través dels mitjans audiovisuals no pot quedar reduïda a l’escassa oferta que fa Radiotelevisió Valenciana. I, per tant, és imprescindible continuar completant-la amb les emissions de TV3, de la mateixa manera que seria convenient que els canals autonòmics valencians arribaren a altres comunitats, especialment a les que comparteixen amb els valencians la mateixa llengua catalana, com són les Illes Balears i Catalunya.