VII SIMPOSI INTERNACIONAL DE LITERATURA AUTOBIOGRÀFICA
«El coneixement de l’altre: biografies i retrats en la Literatura Catalana del segle XX»

El Grup d’Estudis de Literatura Contemporània de la Universitat d’Alacant convoca un nou Simposi en el qual es proposa explorar les característiques i els valors de la biografia. Hi tindran cabuda tots els aspectes relacionats amb l’escriptura biogràfica, tant des d’un punt de vista teòric com formal. L’àmbit d’estudi inclou tant les biografies estrictes i els subgèneres afins (els retrats, les entrevistes o les hibridacions novel·lesques), com les seues manifestacions audiovisuals i pictòriques.

Les propostes de comunicacions es podran fer sobre qualsevol de les línies temàtiques següents:

a) Autors i obres més rellevants del biografisme català del segle XX.

b) Corrents i models biogràfics de les literatures europees.

c) Què és conèixer l’altre? Aspectes teòrics de la biografia.

d) Gèneres, subgèneres i estratègies de la representació biogràfica.

Les persones interessades a participar en aquest Simposi hauran de fer un resum de comunicació (amb un màxim de 1.500 caràcters), tot indicant-hi el títol, el centre de procedència i les dades personals: nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte.

Aquesta documentació s’ha de lliurar abans del dia 31 de maig de 2013, a una de les dues adreces següents:

- Per correu electrònic, a autobiografia@ua.es

- Per correu postal, a Grup de Recerca de Literatura Contemporània, Departament de Filologia Catalana, Universitat d’Alacant, Campus de Sant Vicent del Raspeig, Apartat de correus 99, E-03080, Alacant.

El Comité Organitzador comunicarà abans del dia 1 de juliol l’acceptació o no de les propostes i especificarà, així mateix, les normes de participació i d’edició dels articles seleccionats.

Lloc

Saló de Graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials (primera planta)

Data

7, 8 i 9 de novembre de 2013

Comité Organitzador

Enric Balaguer (president), Joan Borja, Carles Cortés, Dari Escandell, Joaquim Espinós, Maria Jesús Francés, Toni Maestre i Isabel Marcillas.

Secretaria acadèmica

M. Àngels Francés i Anna Esteve

Secretaria tècnica

Maria Jesús Francés, Dari Escandell i Isabel Marcillas.

Comité Científic

Enric Bou (Universitat de Venècia), Valentina Ripa (Universitat de Bari), Vicent Salvador (Universitat Jaume I de Castelló) i Dominic Keown (Universitat de Cambridge).

Organitza

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana