VI SETMANA DE L'EDUCACIÓ PLURILINGÜE
"QUÈ CAL SABER DEL PLURILINGÜISME"

Butlleta d'inscripció

 Cognoms: 
 Nom: 
 DNI:
 Estudiant de:
 Professor/a Mestre/Mestra de:
 Centre d'estudis o treball:
 Domicili
 Codi postal:
 Població:
 Província:
 Telèfon:
 Adreça electrònica:
 Sol·licita: certificat de crèdits del Certificat de Capacitació en Valencià.
certificat d'hores (ICE)

Tots els camps són obligatoris.

Després d'haver enviat la inscripció telemàtica, és notificarà per correu electrònic o telefònicament el procediment de pagament per a formalitzar definitivament la matrícula.

Places limitades (les 150 primeres inscripcions que hagen fet l’ingrés econòmic de la matrícula). 

Reconeixement acadèmic: La inscripció i l’assistència (al 80% de les sessions, com a mínim) donen dret a un certificat de 16 hores. De més a més, la realització d’un treball facilitarà el reconeixement de 1,6 crèdits per la participació en activitats universitàries culturals (graus), vàlids per a l’itinerari del Certificat de Capacitació en Valencià.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat que les dades personals aportades seran objecte de tractament per la UNIVERSITAT D'ALACANT, com a responsable del fitxer, amb seu en Carretera Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690, Sant Vicent del Raspeig - Alacant, amb la finalitat de gestionar la seua inscripció i participació en el curs, així com valorar el seu aprofitament i procedir a l'emissió de certificats. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades es podran exercitar davant del Gerent de la Universitat, mitjançant sol·licitud amb fotocòpia del document d'identitat, presentada en el Registre General de la UNIVERSITAT D'ALACANT o a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.