TALLERS FORMATIUS 2.0 PER A L’ESCOLA VALENCIANA PLURILINGÜE 2015

Butlleta d'inscripció

 Cognoms: 
 Nom: 
 DNI:
 Domicili
 Codi postal:
 Població:
 Província:
 Telèfon:
 Adreça electrònica:
 Centre de treball:
 Adreça
 Codi postal:
 Població:
 Província:
 Inscripció als tallers: "Com usar Google Drive a l'aula" (20/01/2015, de 18:00 a 21:00)
"Presentacions digitals i discurs oral. Comunicació eficaç"
      (17/02/2015, de 18:00 a 21:00)
"Ús a l'aula de les tauletes digitals" (17/03/2015, de 18:00 a 21:00)

Tots els tallers tindran lloc a l’aula GB/INF3 de l’edifici Germà Bernàcer de la Universitat d’Alacant. 

Els tallers van adreçats a professorat d’educació infantil, primària i secundària en exercici.

Cada taller té un límit de matrícula de 40 places. La matriculació es farà per ordre de recepció de les sol·licituds. En el cas que les sol·licituds superen el nombre de places de cada taller hi haurà llista d'espera.

Hi haurà una certificació de 10 hores per l’assistència als tres tallers (l'assistència a un o dos no donarà dret a cap certificació).

Tots els camps són obligatoris.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat que les dades personals aportades seran objecte de tractament per la UNIVERSITAT D'ALACANT, com a responsable del fitxer, amb seu en Carretera Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690, Sant Vicent del Raspeig - Alacant, amb la finalitat de gestionar la seua inscripció i participació en el curs, així com valorar el seu aprofitament i procedir a l'emissió de certificats. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades es podran exercitar davant del Gerent de la Universitat, mitjançant sol·licitud amb fotocòpia del document d'identitat, presentada en el Registre General de la UNIVERSITAT D'ALACANT o a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.