Concordances dels clàssics valencians

La col·lecció «Concordances dels clàssics valencians» es dedica a l'edició electrònica de corpus lèxics exhaustius dels autors valencians del període clàssic. El darrer objectiu d'aquest projecte és l'elaboració d'un diccionari solvent del valencià medieval que permeta una consulta fàcil i versàtil per a la realització de recerques diverses.

Llistat de títols publicats

  1. Alemany, Rafael, Vicent Martines, Llúcia Martín, Marinela Garcia & Joan M. Perujo, Concordança de la «Vita Christi» de sor Isabel de Villena, Alacant, IIFV, 1996, núm. 1.
  2. Diéguez i Seguí, M. Àngels & Joan Torruella i Casañas, Concordança dels «Furs» de Jaume I, DBT_Programa d’Anàlisis Textuals, Alacant, IIFV, 2003, núm. 2.

Es troben en preparació les del Tirant lo Blanch (a cura de Eduard Baile).