Altres llibres publicats per l'IIFV Enrere

Jornades de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a l'IIFV

S’hi presenta el producte del primer treball, realitzat a l’uníson per la Secció Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), que és fruit de la trobada que va tenir lloc a Alacant el 15 d’octubre de 2004 en ocasió de la signatura del conveni de col·laboració entre les universitats valencianes que integren l’IIFV (Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat de València – Estudi General) i l’IEC. Durant dos dies es van celebrar al Campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d’Alacant sengles sessions acadèmiques, repartides en sis ponències cadascuna, a càrrec dels membres de l’IIFV i de l’IEC, que tenien com a fil conductor el model de llengua valencià que ha d’integrar la normativa catalana. El volum consta de dos blocs diferenciats: el primer dedicat als parlaments pronunciats per les autoritats signatàries del conveni i el text del conveni mateix. El segon dedicat a les paraules de benvinguda a l’inici de les sessions acadèmiques i als textos de les ponències presentades. Els treballs acadèmics de les sessions dibuixen un panorama bastant complet i gens restrictiu, ja que plantegen qüestions relacionades amb diacronia i sincronia, llengua literària (escrita) i llengua oral, i que afecten diferents nivells de representació gramatical (fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic i, fins i tot, fraseologia).