Biblioteca Essencial

La «Biblioteca Essencial», pensada i dirigida per l’IIFV i coeditada amb Editorial Bromera, s’inicià la tardor de l’any 2004. L’objectiu principal d’aquesta col·lecció és fer arribar a un públic ampli els fonaments essencials de tot allò relacionat amb la llengua i amb la literatura catalanes. Per això ofereix en volums d’unes 100-150 pàgines un estat de la qüestió i una síntesi eficaç i entenedora dels principals temes de llengua i literatura, antiga i actual. En definitiva, l’«Essencial» pretén establir un pont entre la investigació més capdavantera i una part important dels potencials destinataris, ja siguen estudiants universitaris, opositors, un públic més o menys erudit que vol «estar al dia» o professorat d'ensenyament no universitari que necessita material de reciclatge que vaja més enllà del que presenten els llibres de text.

Llistat de títols publicats

 1. Núm. 1, Roca Ricart, Rafael, Teodor Llorente, el darrer patriarca, Alzira, IIFV/Bromera, setembre, 2004, 142 ps.
 2. Núm. 2, Peirats, Anna Isabel, Una aproximació a l'Espill de Jaume Roig, Alzira, IIFV/Bromera, setembre, 2004, 149 ps.
 3. Núm. 3, Julià-Muné, Joan, El llenguatge de la ràdio i de la TV, Alzira, IIFV/Bromera, octubre, 2004, 143 ps.
 4. Núm. 4, Sifre, Manuel, Llengua i dialecte, Alzira, IIFV/Bromera, abril, 2005, 128 ps.
 5. Núm. 5, Gimeno Betí, Lluís, Els orígens de la llengua, Alzira, IIFV/Bromera, febrer, 2005, 152 ps.
 6. Núm. 6, Simbor Roig, Vicent, La narrativa catalana del segle XX, Alzira, IIFV/Bromera, setembre, 2005, 126 ps.
 7. Núm. 7, Montoya, Brauli, Normalització i estandardització, Alzira, IIFV/Bromera, febrer, 2006, 140 ps.
 8. Núm. 8, Carbó, Ferran, La poesia catalana del segle XX, Alzira, IIFV/Bromera, abril, 2007, 144 ps.
 9. Núm. 9, Alemany Ferrer, Rafael, Introducció al Tirant lo Blanc, Alzira, IIFV/Bromera, octubre, 2007, 118 ps.
 10. Núm. 10, Isabel Ríos i Vicent Salvador, L'ensenyament del discurs escrit, Alzira, IIFV/Bromera, setembre, 2008, 144 ps.
 11. Núm. 11, Maria Josep Cuenca, Gramàtica del text, Alzira, IIFV/Bromera, novembre, 2008, 148 ps.
 12. Núm. 12, Frederic Chaume i Cristina García de Toro, Teories actuals de la traductologia, Alzira, IIFV/Bromera, maig, 2010, 122 ps.
 13. Núm. 13, Carme Barceló, Noms aràbics de lloc, Alzira, IIFV/Bromera, setembre, 2010, 162 ps.
 14. Núm. 14, Ramon X. Rosselló, El teatre català del segle XX, Alzira, IIFV/Bromera, juny, 2011, 118 ps.
 15. Núm. 15, Gemma Lluch & Caterina Valriu, La literatura per a infants i joves en català. Anàlisi, gèneres i història, Alzira, IIFV/Bromera, març, 2013, 176 ps.
 16. Núm. 16, Maria Conca & Josep Guia, La fraseologia. Principis, mètode i aplicacions, Alzira, IIFV/Bromera, octubre, 2014, 214 ps.