Biblioteca Essencial Enrere

Núm. 14 Ramon X. Rosselló
El teatre català del segle XX
Alzira, IIFV/Bromera, juny, 2011, 118ps.
Resum: Quan ens endinsem en l'àmbit del teatre, podem tenir dificultats a l'hora de precisar quin és exactament l'objecte central d'estudi. És per això que, amb un propòsit sintètic i pensada para un lector no especialitzat, aquesta obra ens ofereix una panoràmica de conjunt que no només parla de l'escriptura, sinó també de la dimensió escènica i de tot el que ha envoltat l'activitat teatral en el nostre àmbit lingüístic al llarg del segle XX.