Biblioteca Essencial Enrere

Núm. 15 Gemma Lluch & Caterina Valriu
La literatura per a infants i joves en català. Anàlisi, gèneres i història.
Alzira, IIFV/Bromera, març, 2013, 176 ps.
Resum: Aquest llibre ofereix una anàlisi crítica i objectiva especialment útil per als professionals de la literatura per a infants i joves. En combinar l'anàlisi de textos i la revisió de la història de la literatura catalana per als joves, esdevé una eina perfecta per a ampliar la formació de mediadors i potenciar la capacitat crítica dels lectors.