Biblioteca Essencial Enrere

Biblioteca Essencial 16 Núm. 16 Maria Conca & Josep Guia
La fraseologia. Principis, mètode i aplicacions
Alzira, IIFV/Bromera, octubre, 2014, 214 ps.
Resum: Aquest llibre pretén introduir-vos en la fraseologia, disciplina lingüística que estudia les unitats fràsiques, de les col·locacions a les parèmies, i també les unitats estilístiques. A tal fi, proporciona els coneixements teòrics bàsics, descriu el mètode a seguir i informa dels camps d'aplicació. És un manual de fàcil lectura, innovador i amb exemples didàctics.