Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

Títol: El model de llengua i la seguretat lingüística dels jóvens valencians
Autor: Baldaquí Escandell, Josep M.
Edició: València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat & Institut d'Estudis Catalans
Any: 2006
Resum: El model de llengua i la seguretat lingüística dels jóvens valencians consta de dues parts ben diferenciades. En la primera es descriui s'analitza el model de llengua de la població de l'Alacantí. L'autor parteix del model de llengua tradicional de la comarca, és a dir de la parla de la població de més edat, i la compara amb la parla dels adults i amb la de la població escolar de 13 i 14 anys. Per a l'estudi del model de llengua de la població escolar té en compte com a factors explicatius la primera llengua i la tipologia del programa educatiu en què ha estat escolaritzada (programes bilingües o programes monolingües). D'aquesta manera, es fa una anàlisi de les tendències evolutivas del model de llengua dels jóvens, s'identifiquen els factors que expliquen millor els canvis en el model de llengua i s'avalua l'eficiència dels programes educatius pel que fa a la qualitat lingüística dels escolars.

En la segona part del llibre s'estudia la seguretat lingüística dels jóvens valencians. Es tracta d'una investigació pionera a les terres de parla catalana en la qual no sols s'analitza el grau de seguretat o inseguretat dels jóvens en l'ús del valencià segons diverses variables sociolingüístiques (primera llengua, programa educatiu, sexe...) sinó que també s'hi estudien les tendències que presenta la seguretat lingüística. És, per tant, un treball innovador i un complement necessari a l'anàlisi del model de llengua que ocupa la primera part de l'obra.

  ÍNDEX
  Pròleg, per Joan J. Ponsoda Sanmartín
  1. Introducció
  2. El model de llengua 3. La seguretat lingüística
  4. Síntesi dels resultats i cloenda
  5. Referències bibliogràfiques
  6. Annexos