Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

Títol: Per un ensenyament de l'oral
Autor: Dolz, Joaquim & Bernard Schneuwly
Edició: València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat & Institut d'Estudis Catalans
Any: 2006
Resum: Aquest llibre és la versió catalana d’una obra que, en l’original francés -tres edicions des del 1998-, ha merescut un notable reconeixement internacional. Per a tots els grans especialistes en pedagogia i didàctica, desenvolupar l’expressió oral és fonamental per a l’èxit de l’escolaritat dels alumnes i per a la vida de totes les persones. Malgrat això, ensenyar l’oral planteja moltes dificultats al professorat. Si l’ús del llenguatge oral és sempre present a l’aula, rarament hi apareix com un objecte escolar autònom, diferent del llenguatge escrit. Resultat d’una àmplia recerca, d’investigadors i ensenyants, l’obra proposa un mètode sistemàtic d’ensenyament a partir d’un treball sobre les diverses formes d’oralitat. Defineix les característiques dels gèneres orals que mereixen un seguiment escolar, mostra com analitzar i avaluar les capacitats orals dels alumnes en diferents situacions de comunicació i presenta els principis que orienten l’elaboració de seqüències estructurades d’ensenyament. Formadors del professorat, mestres i professors de llengua trobaran ací les referències indispensables per a una organització més adient del seu treball i nombrosos exemples d’activitats per a desenvolupar les capacitats verbals dels alumnes.