Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

Títol: La semàntica diacrònica cognitiva, una aplicació a propòsit de venir, arribar i aplegar (segles XII-XVI)
Autor: Montserrat i Buendia, Sandra
Edició: Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat & Institut d'Estudis Catalans
Any: 2009
Resum: En aquest llibre l’autora aborda el viatge de venir pels textos, pel temps i per la geografia; el procés i els mecanismes de canvi semàntic que ha patit aquest verb; la projecció d’un concepte bàsic (‘moviment, desplaçament, etc.’) fins a l’expressió de conceptes connexos però, al capdavall, diferents (‘ocórrer’, ‘esdevenir’, ‘arribar a plorar / a batallar / a tenir por / a fer-se malalt...’); la irrupció en l’escena d’arribar, des de l’àmbit de la marineria fins a la terra ferma del llenguatge general i el combat d’aquest vocable amb venir; i l’aparició del sinònim aplegar en el català dels valencians, ben probablement manllevat a l’aragonès veí.

La teoria del prototip, en els termes en què la va formalitzar no fa gaire Geeraerts (1997), els esquemes d’imatges de Talmy (1992) i els fonaments de la gramàtica cognitiva aixecats per l’essencial Langacker (1987-1991) són les referències teòriques bàsiques d’aquesta investigació. Les dades de la llengua antiga estan tractades amb la metodologia que ens ofereix la lingüística de corpus.