Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

Títol: L'anomenat «lo neutre». L'expressió de l'abstracció en català: una aproximació diacrònica
Autor: Martines, Josep
Edició: Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat & Institut d'Estudis Catalans
Any: 2010
Resum: Josep Martines és nascut a Benimantell (la Marina Baixa). És doctor en Filologia Catalana, màster en Toponímia, professor titular de la Universitat d’Alacant i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (Secció Filològica). És autor de diversos estudis sobre Semàntica, Lexicografia i Sintaxi Històriques.

Aquest llibre fa una aproximació diacrònica a un dels temes més controvertits de la gramàtica del català contemporani: l’anomenat «lo neutre». La recerca es basa en el despullament i en l’estudi d’un corpus textual constituït sobretot per materials del català antic; atén també documentació més tardana i els parlars vius a fi de dibuixar l’evolució dels diversos recursos per a l’expressió de l’abstracció en català, entre altres: l’article definit davant adjectiu, participi, possessiu i relatiu, i amb construccions comparatives i superlatives; l’article salat; els demostratius abstractes, etc. El llibre aplica una mètode descriptiu fonamentat en l’aportació de materials documentals.