Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

Títol: Les Regles d'esquivar vocables a revisió
Autor: Colón, Germà & Antoni Ferrando
Edició: Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Any: 2011
Resum: Germà Colón i Domènech, catedràtic emèrit de Filologia Romànica, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i fundador de la Fundació homònima, és un dels més importants experts en lexicografia catalana i romànica.

Antoni Ferrando i Francés, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València i membre de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, s'ha especialitzat en història de la llengua catalana.

Les Regles d'esquivar vocables a revisió vol ser una contribució decisiva a l'estudi de la dimensió filològica, sociolingüística i cultural d'aquest opuscle atribuït a Bernat Fenollar i a Jeroni Pau, amb el qual es pretenia d'orientar els usuaris de la llengua catalana quant a la correcció oral i escrita. El llibre consta de tres parts. En la primera, Colón fa un estudi lexicogràfic i dialectològic minuciós de les principals entrades de les Regles, generalment amb documentació de primera mà. En la segona, Ferrando proposa una metodologia per a escatir l'orientació diatòpica de les Regles, que atribueix a Pau, i n'estudia el context historicocultural que les gestà, que situa als cercles humanistes de la Roma de Roderic de Borja. En la tercera part, se'ns ofereix una edició filològica de les Regles. El llibre es veu enriquit per uns útils índexs de mots i d'antropònims, que en faciliten la consulta.