Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

Títol: La cohesió lèxica en seqüències narratives
Autor: Josep Ribera i Condomina
Edició: Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Any: 2012
Resum: Josep Ribera i Condomina (Faura, 1966) és doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Filologia Catalana i Filologia Anglesa. Les seues línies investigadores se situen en el marc de la sintaxi oracional i textual, la lingüística cognitiva i la lingüística contrastiva aplicada a l’ensenyament de llengües i la traducció, i se centren en els mecanismes de referència discursiva, amb diversos treballs publicats en aquest camp.

La cohesió lèxica en seqüències narratives s’ocupa de les operacions cognitivodiscursives d’establiment de referents i de represa lèxica de la referència en síntesis argumentals de pel·lícules produïdes per estudiants de secundària i per periodistes cinematogràfics. Així, a partir d’una base teòrica eclèctica, el treball de Ribera efectua una anàlisi de la cohesió referencial que incideix en la interdependència discursiva entre el lèxic i la gramàtica i, doncs, entre la semàntica i la sintaxi. L’objectiu darrer del treball ha estat delimitar els problemes de la cohesió referencial en les produccions escrites dels aprenents, per tal d’obrir la porta a la resolució aplicada d’aquests problemes en l’àmbit de l’ensenyament de llengües.