Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

Títol: El Facet, una ars amandi medieval. Edició i estudi
Autor: Rosanna Cantavella
Edició: València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Any: 2013
Resum: Rosanna Cantavella, catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat de València, és una medievalista que ha obert camins: pionera del que ara es coneix com a humanitats digitals des de la seua tesina (1983), i dels estudis sobre dones des de la seua tesi (1987), ha publicat estudis sobre la idea literària de la dona a l'edat mitjana; sobre el concepte d'amor humà; sobre l'educació medieval; i sobre autors com Isabel de Villena, Ausiàs March, Joan Roís de Corella, Jaume Roig i Cerverí de Girona.

És poc sabut que el món medieval va generar textos d'educació sexual, dirigits als escolars joves (molt joves). Els més difosos van ser el Pamphilus i el Facetus «Moribus et vita». L'única traducció extensa conservada a Europa d'aquest darrer és la catalana (final del XIII - primera meitat del XIV), que detalla encara més la franquesa de l'original llatí del segle XII. Aquest llibre presenta l'edició filològica anotada del Facet català, acompanyada del text llatí, i amb una molt extensa introducció filològica i cultural, que ajuda a comprendre l'existència d'aquesta mena de textos i la seua difusió en el món medieval. Una àmplia secció de comentari detallat facilita la comprensió del text, i alhora en proporciona la contextualització de les referències culturals; tot en un estil tan accessible als investigadors com als lectors interessats en temes culturals.