Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

BSG 83 Títol: La vida sacratíssima de la verge Maria de Miquel Peres
Autor: Carme Arronis Llopis
Edició: Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Any: 2015
Resum: Carme Arronis és doctora en Filologia Catalana i professora a la Universitat d’Alacant. La seua tasca investigadora s’ha centrat en l’estudi i edició d’obres espirituals i devotes de la tardor medieval, especialment en el context valencià. Ha dedicat una atenció preferent a la producció de Miquel Peres, i n'ha editat algunes de les obres, que no comptaven fins ara amb edicions modernes.

En aquest volum s’edita per primera vegada La vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres, una obra que va tenir una notable acollida als segles XV i XVI, i que, malgrat la seua vàlua literària, no havia estat atesa per la crítica moderna. Per a l’edició s’han pres en consideració els tres testimonis impresos antics conservats (1494, 1506 i 1551). En l’estudi introductori s’exposen les claus que ajuden a entendre l’èxit de l’obra, ja que es tracta d’una proposta innovadora en el panorama editorial de l’època, i que recull els anhels del públic; també s’hi aporten les dades de la tradició editorial que se’n seguí, tant en català com en castellà, fins a la inclusió del títol en l’Índex de llibres prohibits de Fernando de Valdés (1559), fet sobre el qual també s’afegeixen dades rellevants.