Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

BSG 86 Títol: Els verbs de percepció en català antic. Els verbs veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII-XVI
Autor: Jordi M. Antolí Martínez
Edició: Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Any: 2016
Resum: Jordi M. Antolí Martínez (Alcoi, l’Alcoià) és llicenciat en Filologia Catalana i en Humanitats per la Universitat d'Alacant, i és doctor per la mateixa universitat. Actualment és investigador a la Universitat d’Alacant, on desenvolupa la seua recerca en el camp de la lingüística diacrònica, en el marc teòric de la lingüística cognitiva i de la gramàtica de construccions.

Aquest llibre fa una aproximació diacrònica als verbs de percepció sensorial en català antic (segles XIII-XVI). En concret, analitza els processos de canvi lexicosemàntic que experimenten, en la llengua antiga, els verbs veure, oir, sentir i entendre. En aquesta anàlisi es destaca la importància que té, en l’evolució d’aquests verbs, l’expressió en el discurs de la font del coneixement enunciat, funció que els vincula a la categoria de l’evidencialitat. L’estudi es fonamenta en el despullament d’un corpus textual constituït per materials del català antic i que té en compte també l’evolució posterior, en català modern i contemporani, a fi de perfilar una panoràmica completa dels processos objecte d’estudi. Aquestes dades han estat interpretades d’acord amb els principis de la Lingüística Cognitiva i de la Gramàtica de Construccions