Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

BSG 89 Títol: Jaume de Cèssulis: libre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs
Autor: Alexandre Bataller Català
Edició: Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Any: 2018
Resum: Alexandre Bataller (Gandia, 1964) és professor titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. En el camp de la filologia medieval, ha dedicat la seua investigació a la literatura de tema escaquístic, especialment a les traduccions catalanes i castellanes del Liber de Moribus de Jaume de Cèssulis. Ha publicat, a més, treballs sobre els vessants lingüístic i literari de la sericicultura valenciana. És autor de materials didàctics per a l’ensenyament de la llengua i la literatura. En aquest àmbit, les seues recerques incideixen en el component cultural en l’ensenyament de llengües i en diverses expressions de l’educació literària, com ara la didàctica de la creativitat poètica, la literatura oral popular i les geografies literàries.

Aquest llibre presenta l’edició crítica del Llibre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joch dels escachs, la primera traducció catalana del Liber de moribus, l’exitosa moralització llatina sobre el joc dels escacs, escrita a Gènova pel frare dominicà Jaume de Cèssulis, al voltant de 1300. S’hi edita el ms. 921 de la BNE, que transmet una traducció cancellesca datada al voltant de 1370, anterior a una segona traducció de primers del segle XV. La present edició incorpora un estudi literari i lingüístic, a més d’uns apèndixs que contenen un glossari, un índex de noms i la relació de fonts dels exempla i sententiae.