Symposia Philologica

Llistat de títols publicats

[01-09] [10-19] [20-27]
 1. Núm. 1, Alemany, Rafael (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, IIFV, abril, 1999, 379 ps. Índex volum.
 2. Núm. 2, Cano, M. Antònia & Josep Martines & Vicent Martines & Joan J. Ponsoda (eds.), Bescanvi i identitat: interculturalitat i construcció de la llengua, Alacant, IIFV & Departament de Filologia Catalana & Ajuntament de la Nucia, setembre, 1999, 290 ps. Índex volum.
 3. Núms 3 i 4, Ginebra, Jordi & Raül-David Martínez Gili & Miquel Àngel Pradilla (eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, Alacant, IIFV & Universitat Rovira i Virgili, desembre, 2000, 342 i 412 ps. Índex volum 3 i volum 4.
 4. Núm 5, M. Antònia & Josep Martines & Vicent Martines & Joan J. Ponsoda (eds.), Les claus del canvi lingüístic, Alacant, IIFV & Ajuntament de la Nucia & Caja de Ahorros del Mediterráneo, març, 2002, 499 ps. Índex volum.
 5. Núm 6, 7 i 8, Martines, Vicent, (coord.) & Patrícia Alberola & Josep M. Baldaquí & Vicent Beltran & Joan Borja & Vicent Brotons & Maria Antònia Cano & Héctor Gonzàlvez & Josep Martines & Sandra Montserrat & Miquel Nicolàs & Carles Segura (curadors), Llengua, societat i ensenyament, Alacant, IIFV, desembre, 2003, 405 ps., 423 ps. i 414 ps.
 6. Núm 9, Ferran Carbó & Enric Balaguer & Lluís Meseguer (eds.), Vicent Andrés Estellés, Alacant, IIFV, març, 2004, 280 ps.
 7. Núms 10, 11 i 12, Alemany Ferrer, Rafael & Josep Lluís Martos & Josep Miquel Manzanaro (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval, Alacant, IIFV, maig, 2005, 1636 ps.
 8. Núm 13, Climent, Laia (ed.), Anàlisi crítica del discurs. Mitjans de comunicació i llengua, Alacant, IIFV, gener, 2006, 130 ps. Índex volum.
 9. Núm 14, Antoni Ferrando & Miquel Nicolás (eds.), La configuració social de la norma lingüística a l'Europa llatina, Alacant, IIFV, abril, 2006, 130 ps. Índex volum.
 10. Núm 15, Laia Climent, Vicent Pitarch & Vicent Salvador (eds.), La llengua d'acollida. La llengua a Europa i al aintegració lingüística a la Plana. Comunicació en català dins l'espai cultural europeu, Alacant, IIFV, desembre, 2007, 196 ps. Índex volum.
 11. Núm 16, Josep M. Baldaquí, M. Antònia Cano, Josep Martines & Vicent Martines (eds.), Ensenyament de la llengua i de la literatura, traducció i noves tecnologies, Alacant, IIFV, octubre, 2008, 196 ps. Índex volum.
 12. Núm 17, Manuel Pérez Saldanya i Josep Martines (eds.), Per una gramática del català antic, Alacant, IIFV, juny, 2009, 222 ps. Índex volum.
 13. Núm 18, Josep Lluís Martos i Marinela Sempere (eds.), L'edat mitjana en el cinema i la novel·la històrica, Alacant, IIFV, agost, 2009, 592 ps.
 14. Núm 19, Vicent Salvador, Adolf Piquer i Daniel P. Grau (eds.), Opera estellesiana. Per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés, Alacant, IIFV, octubre, 2010, 208 ps.
 15. Núm 20, Gemma Lluch i Josep M. Baldaquí (eds.), Nova reflexió sobre l'obra d'Enric Valor, Alacant, IIFV, octubre, 2011, 154 ps.
 16. Núm 21, Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons (eds.), Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d'homenatge a Max. W. Wheeler, Alacant, IIFV, octubre, 2011, 572 ps.
 17. Núm 22, Marinela Garcia Sempere i M. Àngels Llorca Tonda (eds.), Vides medievals de sants: difusió, tradició i llegenda, Alacant, IIFV, octubre, 2012, 212 ps.
 18. Núm 23, Rafael Roca (ed.), Teodor Llorente: cent anys després, Alacant, IIFV, desembre, 2012, 296 ps.
 19. Núm 24, Esteve Clua i Maria-Rosa Lloret (ed.), Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d'homenatge a Joaquim Viaplana, Alacant, IIFV, juny, 2013, 392 ps.
 20. Núm 25, Lola Badia, Emili Casanova i Albert Haüf (ed.), Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata, Mediaeval studies in honour Curt Wittlin, Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, Alacant, IIFV, juny, 2015, 368 ps.
 21. Núm 26, Dominique de Courcelles, Viatge per la història i la literatura de les terres catalanes, Alacant, IIFV, març, 2017, 626 ps.
 22. Núm 27, Joan Veny, Llengua i creació literària (Verdager, Foix, Santamaria, Torres, Carbó, Curial, Huguet, Anglada), Alacant, IIFV, octubre, 2019, 228 ps.