Symposia Philologica Enrere

Núm. 1 Alemany, Rafael (ed.)
Ausiàs March i el món cultural del segle XV
Alacant, IIFV, abril, 1999, 379 ps.
Resum: Aquest volum reuneix la versió escrita de la major part de les ponències del Simposi Internacional «Ausiàs March i el món cultural del segle XV», que va tenir lloc, de manera successiva, a les universitats d’Alacant, de València (Estudi General) i Jaume I de Castelló, entre els dies 3-19 de novembre de 1997. El Simposi va estar organitzat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana amb motiu de la celebració del sis-cents aniversari del naixement del gran poeta valencià, que coincidia, a més a més, amb altres efemèrides destacades de la cultura medieval, com la de la mort de Joan Roís de Corella (1497) o la de l’edició princeps de la Vita Christi d’Isabel de Villena (també el 1497). Tot plegat constitueix una sòlida contribució científica més a la difusió de les darreres aportacions al tema per part de qualificats especialistes d’arreu del món.