Symposia Philologica Enrere

Núm.
3 i 4
Ginebra, Jordi & Raül-David Martínez Gili & Miquel Àngel Pradilla (eds.)
La lingüística de Pompeu Fabra
Alacant, IIFV & Universitat Rovira i Virgili, desembre, 2000, 342 i 412 ps.
Resum: L'origen d'aquest llibre és el Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra», que, organitzat pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, va tenir lloc a Tarragona els dies 14, 15 i 16 de desembre de 1998.

Aquests volums contenen, com hem dit, el textos, revisats i sovint ampliats, que van ser la base de les conferències d'inauguració i cloenda i de la major part de les ponències i comunicacions del Col·loqui. Es tracta d'un conjunt notable d'aportacions, que presenta, de tota manera, una certa heterogeneïtat. S'hi estudien qüestions de fonts, d'història externa, de la gènesi de l'obra fabriana, de lexicografia i gramàtica, de teoria i pràctica de la norma i de l'estàndard, etc.