Symposia Philologica Enrere

Núm. 5 M. Antònia & Josep Martines & Vicent Martines & Joan J. Ponsoda (eds.)
Les claus del canvi lingüístic
Alacant, IIFV & Ajuntament de la Nucia & Caja de Ahorros del Mediterráneo, març, 2002, 499 ps.
Resum: Aquest document aplega la major part de les ponències del XII i del XIII Curs de Sociolingüística, duts a terme els anys 1999 i 2000 a la Nucia (Marina Baixa); és fruit de la col·laboració de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana amb l’Ajuntament d’aqueixa població i la CAM (Caja de Ahorros del Metideterráneo).

El XII Curs va parar atenció sobre els factors de canvi lingüístic, les aproximacions metodològiques segons les quals pot ser estudiat. El XIII Curs es va centrar en el contacte de llengües i la interferència com a condicionadors del canvi lingüístic.

El lector pot trobar ací un panorama actualitzat i aclaridor del canvi lingüístic, de les fonts que nodreixen el constant renovellament de les llengües.