Symposia Philologica Enrere

Núm.
6, 7 i 8
Martines, Vicent, (coord.) & Patrícia Alberola & Josep M. Baldaquí & Vicent Beltran & Joan Borja & Vicent Brotons & Maria Antònia Cano & Héctor Gonzàlvez & Josep Martines & Sandra Montserrat & Miquel Nicolàs & Carles Segura (curadors)
Llengua, societat i ensenyament
Alacant, IIFV, desembre, 2003, 405 ps., 423 ps. i 414 ps.
Resum: Aquest I Congrés Internacional va nàixer amb l’objectiu d’oferir un espai per a la reflexió sobre el procés de normalització cultural i lingüística que va obrir, formalment, la societat valenciana llavors ja feia vora la vintena d’anys amb l’aprovació de la Llei d’ús i ensenyament del valencià. Durant aquest període, i malgrat els entrebancs, el sistema educatiu valencià ha fet un paper fonamental en la difusió del coneixement i de l’ús de la llengua, i en la introducció d’actituds noves entre els parlants. Paral·lelament, ha començat a eixamplar-se la presència de la llengua en altres àmbits socials: l’edició, la traducció, els mitjans de comunicació, l’administració...

L’IIFV vol col·laborar a analitzar, amb serenitat, aqueix procés de redreçament cultural i lingüístic, i a dissenyar les possibilitats d’actuació futures en una societat com la nostra, en canvi constant.