Symposia Philologica Enrere

Núm. 10, 11 i 12 Alemany Ferrer, Rafael & Josep Lluís Martos & Josep Miquel Manzanaro (eds.)
Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval
Alacant, IIFV, maig, 2005, 1636 ps.
Resum: Del 16 al 20 de setembre del 2003 va tenir lloc a la Universitat d'Alacant el X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval, organitzat per l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Els tres volums de les Actes que ara teniu a les mans contenen les aportacions més significatives d'aquella trobada científica: per una part, els textos de set de les ponències que hi van dictar els especialistes de reconegut prestigi convidats a l'efecte; per l'altra, un total de cent-quatre comunicacions lliures presentades per altres tants congressistes i seleccionades prèviament per un Comité Científic. Els especialistes, en particular, i, en general, tots els lectors interessats en la matèria tenen ara l'oportunitat de beneficiar-se i, si és el cas, d'emetre una valoració crítica de tot aquest munt ingent d'aportacions científiques, una bona part de les quals incideixen en aspectes absolutament inèdits o en perspectives d'anàlisi innovadores. Tanmateix, estem convençuts que tots aquests materials contribuiran en bona mesura a eixamplar, en uns casos, o a matisar i discutir, en altres, l'estat dels sabers literaris medievals, particularment els dels àmbits hispànics, que posseíem fins a hores d'ara. Aquesta és, precisament, la funció essencial, i no és poca cosa, dels congressos b¡ennals miscel·lanis de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval.