Symposia Philologica Enrere

Núm. 14 Antoni Ferrando & Miquel Nicolás (eds.)
La configuració social de la norma lingüística a l'Europa llatina
Alacant, IIFV, abril, 2006, 130 ps.
Resum: El llibre recull les ponències del Col·loqui Internacional que es va celebrar a València en la tardor del 2003, emb el propòsit d'aplegar les recerques més recents sobre el procés de configuració de la norma lingüística en la major part de les llengües romàniques de l'Europa occidental. Es tracta d'una primera temptativa d'abordar en conjunt un tema ben rellevant per a la història d'aquestes comunitats lingüístiques, que permet oferir elements de comparació per a l'estudi de les diferents situacions sociolingüístiques, del tipus de selecció normativa que s'hi ha instituït i del grau de suport social que han rebut.