Symposia Philologica Enrere

Núm. 15 Laia Climent, Vicent Pitarch & Vicent Salvador (eds.)
La llengua d'acollida. La llengua a Europa i al aintegració lingüística a la Plana. Comunicació en català dins l'espai cultural europeu
Alacant, IIFV, desembre, 2007, 196 ps.
Resum: Aquest volum es basa en les aportacions de reflexió, diagnòstic i prospectiva realitzades en unes Jornades, promogudes per la Universitat Jaume I de Castelló, sobre la llengua a Europa i la integració lingüística a la Plana. Estudiosos catalans com ara Joaquim Molas o Mercè Tricàs i estrangers com Till Stegmann o Donatella Siviero, entre molts altres, hi fan les seves contribucions. D’un costat, hi ha la projecció del català en l’àmbit europeu com a llengua de cultura. De l’altre, el contacte del català d’unes comarques valencianes amb altres llengües i cultures europees en el context de la immigració procedent de països de l’est europeu.

La perspectiva del llibre és, per tant, doble. El català busca en l’exterior el prestigi i la projecció que li corresponen com a llengua –amb una història esponerosa i una demografia no gens menyspreable– que pertany per dret propi al context europeu. La maniobra de tenir presència literària, institucional i mediàtica és sens dubte cabdal. Però també és cabdal, alhora, la imatge que es dibuixa en l’altra cara de la moneda: la gestió de les noves circumstàncies determinades per l’arribada d’un fort contingent d’immigració laboral, que representa un repte en el pla social i ciutadà, amb implicacions sociolingüístiques i culturals de primera magnitud.