Symposia Philologica Enrere

Núm. 16 Josep M. Baldaquí, M. Antònia Cano, Josep Martines & Vicent Martines (eds.)
Ensenyament de la llengua i de la literatura, traducció i noves tecnologies
Alacant, IIFV, octubre, 2008, 196 ps.
Resum: Aquest volum aplega un bon grapat d’aportacions de professionals vinculats amb els tres àmbits al·ludits en el títol d’aquest llibre: l’ensenyament de la llengua i la literatura, la traducció i les noves tecnologies. Són treballs nascut a redòs de l’experiència directa i estructurats dins la reflexió i l’anàlisi. Confiem que el lector trobarà ací un panorama representatiu de línies de recerca actuals vinculades a àmbits de molt d’interès en la dinamització de l’ús de la llengua.