Symposia Philologica Enrere

Núm. 18 Josep Lluís Martos i Marinela Sempere (eds.)
L'edat mitjana en el cinema i la novel·la històrica
Alacant, IIFV, agost, 2009, 592 ps.
Resum: Aquest llibre és una col·lecció d'articles que s'aproximen, des d'una perspectiva teòrica general o a partir d'obres concretes, a la relació de la medievalitat amb el cinema i amb la novel·la històrica. Es tracta d'un ampli volum de treballs que avancen en un tema que ha de preocupar el medievalista: la vigència de l'edat mitjana més enllà de les seues fites.