Symposia Philologica Enrere

Núm. 19 Vicent Salvador, Adolf Piquer i Daniel P. Grau (eds.)
Opera estellesiana. Per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés
Alacant, IIFV, octubre, 2010, 208 ps.
Resum: L’obra literària de Vicent Andrés Estellés (1924-1993), en poesia i en altres gèneres, és avui un actiu de pes en la cultura catalana. La seua extensió monumental, la seua difusió en diferents capes de la població al llarg de diverses generacions i la seua qualitat artística, així ho determinen. Estellés és, a més, un transgressor que va innovar el discurs poètic de l’època i va ampliar la closa de les possibilitats del dir poètic.

Ara bé, el gruix de la seua producció, la varietat dels seus registres i les circumstàncies biogràfiques i editorials, són factors que van infondre a la publicació de la seua obra un ritme compulsiu que desorienta sovint el lector.

Per això, des de fa uns anys s’ha fet palesa la necessitat de reeditar-ne l’obra –començant per la poesia, que és el seu capital més preat– de manera crítica. Amb aquesta finalitat, al desembre de 2007 es van organitzar unes jornades a la Universitat Jaume I on van participar nombrosos especialistes en el poeta. Després d’aquelles jornades va quallar la idea d’elaborar aquest volum, amb la concurrència d’altres coneixedors de l’obra d’Estellés invitats a afegir-s’hi a posteriori. El resultat és el llibre que teniu ara a les mans: un recorregut per diversos aspectes de l’obra del burjassotí, de la mà de quinze estudiosos de la seua obra, en el camí cap a una edició crítica que haurà d’emprendre’s com un imperatiu literari i cívic.