Symposia Philologica Enrere

Núm. 21 Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons (eds.)
Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d'homenatge a Max. W. Wheeler
Alacant, IIFV, octubre, 2011, 572 ps.
Resum: El volum que presentem ret homenatge a Max W. Wheeler (1946), catedràtic emèrit de la Universitat de Sussex des de 2007 i membre corresponent de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans des de 1997. L’aportació d’aquest filòleg i lingüista anglès a l’estudi de la llengua catalana així com la seva contribució a la projecció del català en el món acadèmic són ben conegudes a casa nostra i en l’àmbit internacional.

S’hi recullen les contribucions de vint-i-nou col·legues, professors i investigadors de diferents universitats catalanes i de l’estranger, que, per encàrrec de les editores, han abordat qüestions en l’àmbit de la fonologia i la morfologia catalanes que encara no havien estat explorades o bé que aporten un nou punt de vista a temes ja investigats en treballs anteriors, especialment en alguna de les nombroses publicacions de Wheeler.

Són poques les ocasions en què lingüistes que estudien el català —i encara menys fonòlegs i morfòlegs— treballen en projectes comuns. I aquest homenatge a Max W. Wheeler és una d’aquestes poques, valuoses, ocasions, en què això ha estat possible.