Symposia Philologica Enrere

Núm. 22 Marinela Garcia Sempere i M. Àngels Llorca Tonda (eds.)
Vides medievals de sants: difusió, tradició i llegenda
Alacant, IIFV, octubre, 2012, 212 ps.
Resum: Aquest volum recull els treballs de vuit especialistes que estudien la literatura hagiogràfica des de diferents àmbits: el de la filologia espanyola, el de la filologia llatina i el de la filologia catalana. El conjunt de les aportacions posa en relleu la riquesa dels textos de les vides de sants medievals i les diferents perspectives d’estudi que s’obrin al voltant de la literatura hagiogràfica: la perspectiva comparatista, la perspectiva de gènere, l’ecdòtica, la difusió i la recepció dels textos hagiogràfics medievals al llarg dels segles.