Symposia Philologica Enrere

Núm. 24 Esteve Clua i Maria-Rosa Lloret (eds.)
Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d'homenatge a Joaquim Viaplana
Alacant, IIFV, juny, 2013, 392ps.
Resum: Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català és un homenatge a Joaquim Viaplana i Lleonart (Sant Feliu de Codines, 1942), doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona i en Lingüística General per la Universitat de Reading i catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, amb motiu de la seva jubilació. És un volum que es vertebra a l’entorn de l’àmbit principal de la recerca i de la docència de J. Viaplana: la morfologia. Aplega 16 articles elaborats per 21 professors i investigadors de diferents universitats, els quals prenen com a punt de referència els interessos i les aportacions de les investigacions de Viaplana per explorar tant aspectes de morfofonologia com aspectes estrictament morfològics. Enfoquen la discussió des de diferents perspectives, teòriques i aplicades, i tracten qüestions de variació dialectal i de la relació entre els dialectes i la llengua estàndard, aspectes, tots ells, que Viaplana ha explorat fecundament.