Symposia Philologica Enrere

SP_25 Núm. 25 Lola Badia, Emili Casanova i Albert Haüf (ed.)
Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata, Mediaeval studies in honour Curt Wittlin, Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin
Alacant, IIFV, juny, 2015, 368 ps.
Resum: Curt Wittlin, romanista format a l’escola de Basilea, és un dels millors coneixedors de la cultura medieval. Es tracta d’un estudiós estimat per les seues qualitats humanes i valorat públicament amb diversos premis i distincions atorgats per les principals institucions literàries i polítiques catalanes, com ara l’Institut d’Estudis Catalans, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona o la Generalitat de Catalunya, que li va concedir la Creu de Sant Jordi. Amb aquest volum, els col·legues i amics de professió també volen expressar-li el respecte i l'admiració per una trajectòria llarga i fructífera. Per això, vint-i-sis especialistes en cultura medieval i moderna li ofereixen la present miscel·lània sobre temes i interessos compartits amb ell amb la voluntat de mostrar fins a quin punt li estan agraïts i com, de fet, se senten beneficiaris dels seus ensenyaments i del seu mestratge.