Symposia Philologica Enrere

Núm. 26 Dominique de Courcelles
Viatge per la història i la literatura de les terres catalanes
Alacant, IIFV, març, 2017, 626 ps.
Resum: El llibre Viatge per la història i la literatura de les terres catalanes és un recull d'articles de la professora francesa Dominique de Courcelles (París, 1953), actual directora de recerca al Centre National de la Recherche Scientifique, directora de programa del Collège International de Philosophie (París) i membre corresponent a París de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de l’Institut d’Estudis Catalans, així com també membre del projecte Digicotracam i del Consell Científic Internacional de l’IVITRA.
Aquest viatge, realitzat des del país del Rosselló, el Conflent, el Vallespir, la Cerdanya i el Capcir fins a les diferents regions de Catalunya i del País Valencià, passant per les Illes Balears, testimonia la dedicació investigadora de l'autora a aquestes terres en diversos moments històrics, literaris, filosòfics i artístics. Com a tret essencial, els estudis presentats en aquest volum estan relacionats amb la història i la literatura antigues i volen demostrar la importància que tingué la llengua catalana en les transferències culturals de l'edat mitjana i de primeries de l'època moderna.