Caplletra Enrere

Núm. 52 Vicent J. Escartí i Gabriel Sansano (coords. monogràfic)
Monogràfic sobre «El segle XVII i l'estètica barroca»
Alacant/Barcelona, IIFV/PAM, primavera, 2012, 314 ps.
Índex: Pere Rosselló Bover
«Herois» i escriptors als articles de Gabriel Alomar al diari El Día (1921-1931)

F. Xavier Vila i Moreno / Vanessa Bretxa i Riera / Llorenç Comajoan i Colomé
Llengües i globalització en el món de la recerca: els coneixements i els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona

Maria Josep Marín / Maria Josep Cuenca
De l’atribució a la modalitat: construccions amb és que en català oral

Germà Colón Domènech
El Vocabulari de la llengua catalana medieval de L. Faraudo de Saint-Germain

Monogràfic sobre «El segle XVII i l’estètica barroca» coordinat per Vicent J. Escartí i Gabriel Sansano

Introducció

Antoni Ferrando
Una revisió crítica del barroc valencià

Pep Valsalobre
Vicent Garcia, poeta europeu

Eulàlia Miralles
Els escriptors catalans en una Europa en conflicte: la propaganda política impresa de la guerra dels Segadors

Albert Rossich
Intertextos: sobre les fonts i els motius literaris de Lo Desengany de Fontanella

Vicent Josep Escartí
La Suma de la vida del rey Don Jaume (València, 1699)

Ressenyes

Abstracts

Table of contents