Caplletra Enrere

Núm. 53 Brauli Montoya Abat i Antoni Mas i Miralles (coords. monogràfic)
Monogràfic sobre «La transmissió familiar en les llengües recessives i la revernacularització»
Alacant/Barcelona, IIFV/PAM, tardor, 2012, 298 ps.
Índex: Peter Cocozzella
Fra Francesc Moner’s Psychic Space / Soulful Place

Enric Gallén
Jean Cocteau a l’escena catalana (1917-1966)

Josep Daniel Climent
El valencianisme lingüístic de Nicolau Primitiu Gómez Serrano

Anna Gavarró / Flavia Adani / Marta Ramon / Sandra Rusiñol / Raquel Sànchez
La comprensió de les clàusules de relatiu en català infantil

Monogràfic sobre «La transmissió familiar en les llengües recessives i la revernacularització» coordinat per Brauli Montoya Abat i Antoni Mas i Miralles

Introducció

Iñaki Martínez de Luna Pérez de Arriba
Análisis contextual de la revitalización del euskera en el ámbito familiar

Delyth Morris
The role of the family in the revitalization of a minority language

Fernando Ramallo
El gallego en la familia: entre la producción y la reproducción

Noel P. Ó Murchadha
Emerging target varieties of irish a result of Irish language planning

Albert Fabà / Brauli Montoya
La transmissió lingüística intergeneracional al País Valencià. Una perspectiva territorial

Ressenyes

Abstracts

Table of contents