Caplletra Enrere

Caplletra 54 Núm. 54 Neus Nogué Serrano i Montserrat Cortès-Colomé (coords. monogràfic)
Monogràfic sobre «El gènere i el sexe en les llengües»
Alacant/Barcelona, IIFV/PAM, primavera, 2013, 316 ps.
Índex: Marion Coderch
Poder i submissió a la lírica cortesa medieval provençal, catalana i valenciana

Caterina Briguglia
Quan el traductor és sobretot escriptor: el cas de la traducció d’El Guepard de Tomasi di Lampedusa

Mar Massanell i Messalles / Joan Torruella
Denominacions del crepuscle en llengua catalana

Rosa Agost
Cervantisme català i traducció: anàlisi d’adaptacions infantils i juvenils

Monogràfic «Sobre el gènere i el sexe en les llengües» coordinat per Neus Nogué Serrano i Montserrat Cortès-Colomé

Introducció

M. Carme Junyent
La variable ‘sexe’ en les llengües del món

Ignasi-Xavier Adiego
Gènesi i evolució de la categoria de gènere en indoeuropeu

Xavier Lamuela
El gènere en les llengües romàniques: quan el gènere expressa el nombre i el femení és neutre

Neus Nogué Serrano
Els criteris de «visibilització de les dones» en català: límits sintacticosemàntics i discursius

Montserrat Cortès-Colomé
La representació conceptual del gènere. Una revisió crítica

Ressenyes

Abstracts

Table of contents