Caplletra Enrere

Caplletra 55 Núm. 55 Ferran Carbó (coord. monogràfic)
Monogràfic sobre «Autobiografia i metaficció en la literatura catalana contemporània»
Alacant/Barcelona, IIFV/PAM, tardor, 2013, 272 ps.
Índex: Lluís Cabré / Montserrat Ferrer
Notícia d’unes Exclamacions sobre la Passió de Crist (BC, ms. 473) i la seva relació amb l’Arbor d’Ubertí de Casale

Antoni Biosca i Bas
Èpica llatina per a Jaume I: el poema Triumphus Valentinus del novator valencià Josep Ignasi Barberà

Clàudia Pons-Moll
(Des)obediències de la reducció vocàlica en el català de Mallorca

David Paloma
La representació del col·loquial mediatitzat. Aproximació a un model de quatre constituents

Monogràfic «Autobiografia i metaficció en la literatura catalana contemporània» coordinat per Ferran Carbó

Introducció

Carme Gregori Soldevila
Autor, realitat i ficció en la narrativa de Jordi Sarsanedas

Antònia Cabanilles
Subjecte a la memòria. Autobiografia, ficció i autoficció en la narrativa d’Ignasi Mora

Anna Esteve
Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas, en el context de la literatura autobiogràfica contemporània

Ramon Xavier Rosselló
Els creadors de ficcions damunt l’escena: del teatre autobiogràfic a l’autobiografia escènica

Ferran Carbó
Isabel Andrés Lorente en la poesia de Vicent Andrés Estellés durant 1956 i 1957

Ressenyes

Abstracts

Table of contents