II SEMINARI INTERNACIONAL D'ESTUDIS TRANSVERSALS

D'OBJECTE A SUBJECTE: LA DONA A TRAVÉS DE L'ART I DE LA LITERATURA EN LES CULTURES MEDITERRÀNIES

14 i 15 de desembre de 2007

Seu Universitària Ciutat d'Alacant

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ  

Díptic del programa 

El punt de partida d'aquest segon seminari, continuació de l'organitzat l'any anterior (El mar com a motiu en les literatures de la Mediterrània Occidental), es basa en la importància de les relacions culturals i transculturals que hi ha hagut en les literatures europees de la Mediterrània Occidental (bàsicament, francesa, italiana, àrab, catalana, hispànica), com a conseqüència directa dels fluxos migratoris de les últimes dècades. L'enriquiment mutu d'aquestes literatures s'ha produït tant en l'àmbit de la creació com en el de la recepció, i es presta a una interessant anàlisi comparativa des de la perspectiva de gènere, que reivindique la importància d'autores que produeixen lluny dels centres de poder i sofreixen la marginació de la perifèria. L'objectiu final és establir entre elles una xarxa de fructífers intercanvis temàtics i estilístics, sense perdre de vista les diferències culturals que, alhora, les separen.

Així doncs, aquest seminari pretén abordar les diferents concrecions de la dona, el seu pas transitori d'objecte a subjecte actiu, en les diferents arts: des de la pintura, el cinema o l'escultura a la literatura.

OBJECTIUS DEL SEMINARI

 1. Analitzar, des del punt de vista de els estudis de gènere, una selecció d'obres escrites per dones del Mediterrani occidental dels últims cinquanta anys, fent atenció als aspectes següents:
  1. Dona i desenvolupament: la situació de les dones als països del Magreb vista per les seves escriptores.
  2. Dona i perifèria: la creació literària lluny dels centres de poder.
  3. Dona i identitat: paràmetres lingüístics, socials i nacionals en la construcció de la identitat en les escriptores franceses, hispàniques, catalanes i del nord de l'Àfrica.
  4. Dona i mestissatge: la literatura com a punt de trobada intercultural.
  5. Dona i participació social: el paper de les dones en el panorama polític de la Mediterrània occidental dels últims cinquanta anys.
 2. Estudiar la visibilitat i repercussió de les escriptores i creadores artístiques analitzades.
 3. Observar la modificació de la participació de la dona com a objecte i subjecte en aquestes literatures.

PROPOSTES DE COMUNICACIONS

Les persones interessades a participar en aquest seminari hauran de fer un resum de comunicació (màxim 1.500 caràcters), tot indicant-hi el títol, el centre de procedència i les seues dades personals (nom, adreça postal, a/e, telèfon de contacte) i enviar-nos-el abans del 24 de setembre. El Comitè Organitzador comunicarà abans del dia 1 d'octubre l'acceptació o no de les propostes i especificarà les normes de participació i edició dels articles seleccionats. Les adreces de contacte són:
* Per correu electrònic, a estudis.transversals@ua.es
* Per correu postal, a
         M. Àngels Francés, Anna Esteve
         Grup de Recerca Estudis Transversals
         Departament  de Filologia Catalana
         Universitat d'Alacant
         Campus de Sant Vicent del Raspeig
         Apartat de correus 99
         E- 03080 Alacant

Comité Científic: Montserrat Prudon (Universitat París 8), Maria Llombart (Universitat París 8), Virgilio Tortosa (Universitat d'Alacant), Juan A. Roche (Universitat d'Alacant), Josefina Bueno (Universitat d'Alacant), Marta Segarra (Universitat de Barcelona), Giulia Colaizzi (Universitat de València).

Comité Organitzador: Carles Cortés, Víctor Domínguez, Anna Esteve, M. Àngels Francés, M. Àngels Llorca.

Secretaria: Isabel Marcillas

Aquest congrés ha rebut una ajuda de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana.