• NOVETATS

      

   VII Seminari
     

      Crida

      Díptic

   Convergències artístiques i textuals africanes a l'entorn de la mediterranea
     

   Àfrica calidoscòpica