• PUBLICACIONS


   Convergències artístiques i textuals africanes a l'entorn de la mediterranea
    Isabel Marcillas Piquer
    Enrique Lomas López (EDS.)   Àfrica calidoscòpica
    Isabel Marcillas Piquer
    Enrique Lomas López (EDS.)