QUÈ FEM

Línies d’investigació

Investigar en les relacions entre la literatura i altres arts des d’una perspectiva de gènere i comparatística, que analitze la dona com a subjecte i objecte de representació, i pluridisciplinària, que preste atenció a les relacions transversals entre diverses formes d’expressió artística. El context espaciotemporal que ens interessa és la Mediterrània occidental i els darrers cinquanta anys. Tot això permetrà una anàlisi sociològica de la creació, difusió i recepció literària i de les diferents arts que s’hi interrelacionen.

    En línies concretes, les nostres investigacions se centren en

  • Línia de perspectiva comparatística

    Comparació de les literatures adscrites a l’espai geogràfic i temporal esmentats, tenint en compte la utilització de l’obra literària com a fet cultural.

  • Línia de perspectiva geogràfica

    Interrelació entre autors contemporanis pertanyents a les literatures francesa, italiana, àrab, catalana i hispànica, sense oblidar els llaços establerts amb la literatura hispanoamericana.

  • Línia de perspectiva interdisciplinària

    Interacció de la literatura amb les altres formes artístiques i les variacions d’aquesta interacció segons la cultura de què es tracte.

  • Línia de perspectiva sociològica

    Difusió, recepció i repercussió mediàtica de les obres literàries estudiades, en contrast amb les literatures veïnes.

  • Línia d’evolució de gènere

    El paper de la dona dins del món de la literatura contemporània, com a subjecte creatiu i com a objecte literari.

Activitats

I Seminari Internacional d’Estudis Transversals: el Mar com a Motiu en la Mediterrània Occidental
https://web.ua.es/transversals/Iseminari/informacio.html

II Seminari Internacional d’Estudis Transversals. D'Objecte a Subjecte: la Dona a Través de l'Art i de la Literatura en les Cultures Mediterrànies
https://web.ua.es/transversals/IIseminari/index.html

III Seminari Internacional d’Estudis Transversals. Visions de l’Exili: Literatura, Pintura i Gènere
https://web.ua.es/transversals/IIIseminari/informacio.html